Ceník

Níže naleznete sazby za hlavní služby, které poskytujeme. Velice rádi Vám však vypracujeme idividuální kalkulaci na míru, kde budeme mít možnost přihlédnout k objemu a specifickým požadavkům Vaší firmy.

 

Měsíční paušál za vedení účetnictví 2.500,- Kč
Měsíční paušál za vedení daňové evidence 1.500,- Kč
(Další cena závisí na objemu dokladů a počtu zaúčtovaných položek)

V měsíčním paušálu je zahrnuto:

 

  • dodávání pořadačů na ukládání účetních dokladů, papír pro tiskové účetní sestavy
  • dílčí uzávěrky za měsíční období (vlastní výsledovka)
  • zpracování podkladů a vyplnění daňového přiznání DPH (i ve formátu pro zaslání datovou schránkou)
  • běžné účetní a daňové poradenství
  • obsluha datové shránky (vyzvedávání a zasílání účetních a daňových dokumentů)


Za každou započatou objednanou hodinu konzultace 600,- Kč

  • osobní zastupování před třetí osobou, návštěvy úřadů pro potřeby mzdových, účetních a daňových kontrol


Za zpracování mzdy jednoho zaměstnance, včetně všech potřebných výstupů za měsíc včetně personalistiky 250,- Kč

  •  ve zpracování mzdy je zahrnuto vypracování všech potřebných přehledů pro SSZ a zdravotní pojišťovnu včetně hlášení, výplatních listin, mzdových listů, příkazu do banky na zaplacení odvodů a další potřebné úkony z mezd


Uzávěrka roku 3 500,- Kč

  • V rámci uzávěrky roku je provedeno uzavření a otevření účetních knih, daňové přiznání za účetní období včetně všech náležitých příloh, vyúčtování daně ze závislé činnosti, daňové přiznání k silniční dani. Je možné na objednání provést i další daňová přiznání ( např. z nemovitostí ).


Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.